October 10, 2007

lin.cat: 20 empreses de serveis en linkat

Ahir es va donar d'altra l'empresa número 20 al portal lin.cat: Serveis professionals en Linkat. Lin.cat és un directori d'empreses que ofereixen serveis en linkat, entre elles empreses que venen hardware en Linkat, però també llibres de text i empreses que reciclen ordinadors.

No comments: