November 1, 2007

lin.cat estrena secció de formació

A més a més de serveis de manteniment, instal.lacions, reciclatge d'ordinadors, venta d'ordinadors preinstal.lats i llibres de text, també es pot trobar serveis de formació en linkat al portal lin.cat: Serveis professionals en Linkat.

La url de la nova secció és: http://lin.cat/formacio_linkat.html

Amb aquesta nova secció, l'oferta de serveis a les escoles és completa. Tots els serveis en Linkat que pugui necessitar una escola els pot trobar ja en el portal.

No comments: