November 2, 2007

YaST Tools for Creating Installation Media and Appliances

openSUSE 10.3 ve de sèrie amb eines per a crear:
- Addon CDs: CDs amb aplicacions complementaries que es poden afegir durant l'instal.lació, com el openSUSE edu CD.
- LiveCDs: LiveCDs amb openSUSE i les aplicacions que nosaltres volguem.
- Xen: Imatges de sistemes virtuals amb l'openSUSE i les aplicacions que volguem.
- USB sticks: Sticks USB amb l'openSUSE i els aplicacions que volguem.

Realment la gent d'openSUSE estan fent una feina impressionant! Entre això i el BuildService, fer distribucions derivades serà més fàcil que mai!

Podeu llegir més informació al portal de news d'opensuse.

No comments: