October 16, 2007

El futur de la creació de distribucions

S'ha publicat el roadmap pel 2008 del Open Build Service

http://en.opensuse.org/Build_Service/Roadmap

d'on destaco:

1- generació de repositoris (directori de programes i actualitzacions)
2- conexió amb el bugzilla (per poder informar de bugs dels programes)
3- gestió de branches (múltiples versions d'un paquet. Per exemple, la versió de proves i la definitiva, o versions d'un mateix paquet però de diferents projectes)
4- construcció d'una distribució a partir dels programes en el build service.
5- conecció interbuildservice per a poder conectar diferents build services i per tant tenir els programes i les actualitzacions distribuides.

Per tant, no hi ha dubte que, quan l'eina estigui acabada, serà una de les eines més importants i que canviaran la forma de crear distribucions derivades, permeten una gran flexibilitat i personalització.

Diferents experts asseguren que crear software appliances serà una de les tecnologies més importants en un futur pròxim. Un software appliance no és més que una distro personalitzada amb un repositori personalitzat.

En aquests moments el build service ens permet:

1- Conexió via web, via linía de comandes i via web service.
2- Creació de projectes.
3- Afegir codi font en els projectes.
4- Crear rpms del nostre codi font per a diferents distribucions i plataformes.
5- Crear debs.
6- Creació de repositoris ymp dels nostres projectes.
7- Reconstrucció automàtica dels nostres rpms o debs si es reconstrueixien les seves dependències (quan es produeix un canvi de versió bàsicament)

El build service és en aquests moments l'única eina d'aquestes característiques open source, pel que ens podem baixar el codi font i instal.lar-lo, modificar-lo, redistribuir-lo, etc.

No comments: