December 24, 2010

linkat4-edu beta

[language=catalan]

Per Nadal la linkat4-edu beta! La linkat4-edu es basa en openSUSE 11.2 i ja es pot descarregar de ftp://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/iso/linkat-4.0-Live-edu-beta1-i686.iso 

Aquesta linkat l'hem desenvolupat des d'openTrends  amb un OpenSUSE Build Service i amb el KIWI . Esperem que us agradi!

La linkat4-edu és una distribució de software educatiu lliure per a les escoles de Catalunya.

No comments: